img_0613-3.jpg

معرفی کتاب: بابا لنگ دارز اثر جین وبستر

#بابا_لنگ_دراز #اثر #جین_وبستریکی از محبوبترین اثار وی بابا لنگ دراز است که پس از انتشار به فروش بالایی دست پیدا کرد، #انیمشن بابا لنگ دارد جزء #خاطرات کودکی من است و فکر میکنم برای اکثر دوستان خاطره انگیز باشد. 

کتابی که در هر سنی باید چند بار خواند

#شخصیت أصلی #داستان جودی است، کودکی بزرگ شده در یتیم خانه، یکی از موثرین عواملی که من را به خود جذب داستان کرده روحیه شکست ناپذیر جودی است با اینکه از زندگی طبیعی برخوردار نیست، همیشه با روحیه و امید بالا ادامه می دهد.

باوری که جودی به خود دار ستودنی و بحث بر انگیز است. و همین باور باعث شده فروتنانه زندگی کند و سعی کند با تمام احترامی که برای بابا لنگ دراز عزیزش قائل است نخواهد زیر دینش بماند.

نگاه خوشبینانه جودی به زندگی، با تمام اتفاقات بدی که برایش افتاده قابل تحسین است. خود جودی هم می داند که کمی ساده نگرانه به زندگی فکر می کند اما چه بهتر از این که قوانین زندگیت قوانینی باشد که جودی برای خود تنظیم کرده؟
اگر بخواهیم در مورد #سبک نگارش کتاب بگوییم، باید توجه داشت که اساساً یکی از سخت ترین کارهای بشر، نوشتن نامه است. به ویژه در حال حاضر که کمتر اقبال و توجهی به نامه نگاری می شود. اما مهم ترین ویژگی این کتاب، سبک نگارش آن است که مانند کتاب پیشین خود یعنی بابالنگ دراز، تماماً با نامه است و شگفتا که چقدر خوب از خلال این نامه ها، وقایع مختلف بیان شده و خط داستانی کتاب حفظ می شود.

حرف درباره این کتاب زیاد است و می شود ساعت ها در مورد آن گفت و شنید. اما هیچ لذتی با خواندن آن برابری نمی کند. 

بخشی از #کتاب:

‎جودی! کاملا با تو موافق هستم که عده ای از مردم هرگز زندگی نمی کنند و زندگی را یک مسابقه دو می دانند و می خواهند هرچه زودتر به هدفی که در افق دوردست است دست یابند و متوجه نمی شوند که آن قدرخسته شده اند که شاید نتوانند به مقصد برسند و اگرهم برسند ناگهان خود را در پایان خط می بینند. درحالی که نه به مسیر توجه داشته اند و نه لذتی از آن برده اند. ‎دیر یا زود آدم پیر و خسته می شود درحالی که از اطراف خود غافل بوده است. آن وقت دیگر رسیدن به آرزوها و اهداف هم برایش بی تفاوت می شود و فقط او می ماند و یک خستگی بی لذت و فرصت و زمانی که ازدست رفته و به دست نخواهد آمد…

#حسین_نوروزی

#پیشنهاد_کتاب #زندگی 

#book #flowers #camera #life #suggestions

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*