img_0246.jpg

چیچو کاراکتری دوست داشتنی

در سالهای نزدیک، دوران #تحصیل در رشته #انیمیشن به در خواست #استاد دست به #طراحی #شخصیت زدیم، در اتودهای أولیه #کاراکتری طراحی گردید که بتواند با مخاطب خود ارتباط بر قرار کند، اینجا بود که چیچو خلق شد.#چیچو #خرگوشی شاد، فعال و پر انرژی #نارنجی رنگی است که تمام خصوصیات یک کارکتر جوان را داشت.
به مرور زمان أو تکمیل شد و روح گرفت و شد یار و همراه من در زندگی. 

در اینده بیشتر با من و داستانهای أو آشنا خواهید شد.
#خلق #کاراکتر #ایرانى #دوست_خوب #مهربان #خلاقیت #خلاق #ایده #خرگوش #character #animation #design