img 0246
پروژه, طراحي, كاراكتر, معرفی

چیچو کاراکتری دوست داشتنی

در سالهای نزدیک، دوران #تحصیل در رشته #انیمیشن به در خواست #استاد دست به #طراحی #شخصیت زدیم، در اتودهای أولیه […]